هوا شوی NAW

ظرفیت هوادهی 2000 ~ 50,000 CFM

جهت تولید سرمایش تبخیری با هزینه ی پایین در تمامی پروژه های صنعتی و حجیم در نواحی خشک و نیمه خشک

اتاقک ایرواشر با کلاس راندمانی 6، 8، 10 و 12

مجهز به نازل پاشش آب از نوع سانتريفوژ طرح BEIL آلمان

گالری تصاویر

کاتالوگ ها

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.