هوا شوی NAW

ظرفیت هوادهی 2000 ~ 50,000 CFM

جهت تولید سرمایش تبخیری با هزینه ی پایین در تمامی پروژه های صنعتی و حجیم در نواحی خشک و نیمه خشک

اتاقک ایرواشر با کلاس راندمانی 6، 8، 10 و 12

مجهز به نازل پاشش آب از نوع سانتريفوژ طرح BEIL آلمان

گالری تصاویر

کاتالوگ ها

پربازدیدترین ها