مخازن تحت فشار

انواع مخازن عمودی و افقی مورد استفاده در تاسیسات برودتی در شرکت نیک طراحی و ساخته می شوند. مخازن مورد طراحی و ساخت شرکت نیک بر اساس استاندارد اروپایی بوده و به تایید موسسه TUV اتریش رسیده و توسط بازرسان خارج از شرکت مورد آزمون کیفی و صحه گذاری قرار می گیرد

گالری تصاویر

پربازدیدترین ها