شروع تحویل تجهیزات تهویه مطبوع پروژه مجتمع تجاری اکومال

شروع تحویل تجهیزات تهویه مطبوع پروژه مجتمع تجاری اکومال

اولین سری هواسازهای پروژه تجاری اکومال در تاریخ 23 تیر 1397 تحویل داده شد که از این تجهیزات میتوان به هواسازهای 35000CFM با پروفیل ترمال بریک و عایق پشم سنگ 50mm اشاره کرد.