اطلاعیه

اطلاعیه

کلیه کارخانه ها و دفاتر شرکت برودتی و حرارتی نیک تا تاریخ 22 فروردین ماه سال جاری تعطیل است

اطلاعیه