استقبال کم نظیر از غرفه شرکت نیک در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

استقبال کم نظیر از غرفه شرکت نیک در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

 

غرفه شرکت نیک در نمایشگاه بین المللی تاسیسات با استقبال چشمگیری روبرو شد. خوشحالیم که فضایی فراهم شد تا با تعامل دوجانبه با مشتریان گامی بزرگ در جهت مشتری مداری برداریم.

استقبال بازدیدکنندگان

 

 

استقبال از غرفه

 

 

غرفه نیک