همکاری با ما

در صورتی که شما یا شرکت شما تمایل به همکاری با شرکت برودتی حرارتی نیک در واحدهای گوناگون دارید، مفتخر میشویم که اطلاعات شما را از طریق فرم زیر در اختیار داشته باشیم تا همکاران ما بتوانند با در نظر گرفتن شرایط همکاری با شما تماس حاصل کنند.

همکاری با ما