تجهیزات تهویه مطبوع

شرکت برودتی و حرارتی نیک با تکیه بر توان تکنولوژیک و همکاری با شرکای تجاری خود که از معتبرترین صاحبان فن آوران (MYCOM ژاپن، TEKO آلمان، DORIN ایتالیا و ...) در دنیا میباشند، همراه با برنامه ریزی و هدایت آن به سوی بهره وری هرچه بیشتر، مسئولیتی بزرگ جهت رسیدن به کیفیت برتر و قابل قبول مراجع استاندارد در سطح ملی و بین المللی (ASHRAE THEMA، و ...) بر عهده دارد.

تجهیزات تهویه مطبوع